Zaproszenie do składania ofert na usługi Integracji Społecznej - organizacja wizyty studyjnej

Szczawin Kościelny 03.09.2010 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA                        Usługi integracji społecznej W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Szczawin Kościelny uzyskała dotację w wysokości 316575,28 PLN, część tej dotacji jest przeznacza na realizację niżej określo...

Zaproszenie do składania ofert na usługi Integracji Społecznej - organizacja wizyty studyjnej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA  Usługi integracji społecznej W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Szczawin Kościelny uzyskała dotację w wysokości 316575,28 PLN, część tej dotacji jest przeznacza na realizację niżej określonych usług. 1.    ZAMAWIAJĄCY Gmina Szczawin Kościelny, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do ...

Gmina Szczawin Kościelny Integruje społeczność lokalną

Pokaz prezentowany na Konferencji "Ludzie którzy zmienili gminy"  zorganizowanej w Sierpcu w ramach Poakcesyjnego Programu Integracji Społecznej. Konferencja odbyła się 15 kwietnia w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. ...

Wyniki konkursu w ramach PPWOW

Ogłoszenie o wynikach konkursu na usługi integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich: Na konkurs ogłoszonym przez Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym  w dn. 12.02.2009 r. wpłynęła jedna oferta  na wykonanie zadań  zapisanych w zaproszeniu tj: - Aktywny udziała w życiu kulturalnym mieszkańców gminy Szczawin Kościelny- 1 oferta W wyniku przeprowadzonej procedury przez powołaną  Komisję Konkursową do wykonania zadania z Programu Integracji Społecznej zakwalifikowały się   Otwarci n...

Zaproszenie do składanie ofert na usługi integracji społecznej w procedurze CPP II konkurs

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA  Usługi integracji społecznej W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Szczawin Kościelny  uzyskała dotację w wysokości 276 606 PLN, część tej dotacji  przeznacza na realizację niżej określonych usług. 1.    ZAMAWIAJĄCY Wójt Gminy Szczawin Kościelny Jerzy Sochacki (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwa...

Unieważnienie

         W związku z przystąpieniem OSP Helenów Słupski do konkursu na organizację zajęć dla Młodzieżowej Grupy w remizie strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Helenowie Słupskim, Gmina Szczawin Kościelny, organizator konkursu, po dokonanym w dn.6 listopada przeglądzie popieszczeń, gdzie miały odbywać się zajęcia dla młodzieży w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich stwierdza iż: pomieszczenia zaproponowane przez OSP jako miejsce do prowadzenia zajęć dla okolicznej młodzieży nie spełniaj...

Integracja z MIS- em w Szczawinie Kościelnym

Gmina Szczawin Kościelny podjęła się realizacji na swoim terenie szkolenia  na temat wdrażania systemu MIS, czyli systemu finansowo- księgowego do obsługi Poakcesyjnego Programu Integracji Społecznej. Szkolenie odbyło się 23 października w sali komputerowej Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym. Uczestniczyli w nim przedstawiciele gmin: Szczawin Kościelny, Gostynin, Pacyna, Sanniki i Wyszogród.  Z MIS-em zapoznał uczestników Mirosław Warowicki - konsultant regionalny. Po wielu trudnych próbach...

Wyniki konkursu - Program Integracji Społecznej

Ogłoszenie o wynikach konkursu na usługi integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich: Na konkurs ogłoszonym przez Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym  w dn. 19.08 2008 r. wpłynęły dwie oferty częściowe na wykonanie zadań  zapisanych w zaproszeniu tj: - Prowadzenie Akademii Aktywności Loklanej dla dzieci i młodzieży w Szczawinie Kościelnym i Trębkach - 1 oferta - Organizacja zajęć dla Młodzieżowej Grupy w Helenowie Słupskim - 1 oferta. Podmioty podpisały list intencyjny o zamiarze wspólnej realizacji ...

Zarządzenie 18/2008 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dn. 8 pażdziernika 2008 oku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej

...

Zmiana terminu składania ofert w programie integracji społecznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA  Usługi integracji społecznej W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Szczawin Kościelny  uzyskała dotację w wysokości 276 606 PLN. Na czas realizacji od 10-2008 do 04-2009 Gmina przeznacza 30% alokowanej kwoty. Zamawiający zobowiązuje się zawrzeć umowę na całość realizowanej usługi czyli do listopada 2009 roku i przeznaczyć na ten cel pozosta...

Wyniki II konkursu w ramach PPWOW

Ogłoszenie o wynikach konkursu na usługi integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich: Na konkurs ogłoszonym przez Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym  w dn. 12.02 2009 r. wpłynęła jedna oferta na wykonanie zadań  zapisanych w zaproszeniu tj: Realizacja programu” Otwarci na kulturę” dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Szczawin Kościelny W wyniku przeprowadzonej procedury przez powołaną  Komisję Konkursową do wykonania zadań z Programu Integracji Społecznej zakwalifikowa...

Zaproszenie do składanie ofert na usługi integracji społecznej w procedurze CPP z małymi zmianami

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA  Usługi integracji społecznej W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Szczawin Kościelny  uzyskała dotację w wysokości 276 606 PLN. Na czas realizacji od 10-2008 do 04-2009 Gmina przeznacza 30% alokowanej kwoty. Zamawiający wyraża zamiar zakontraktowania całości usług w rozszerzonym czasie realizacji, to znaczy do listopada 2009 roku po aktualizacji ...

Zaproszenie do składanie ofert na usługi integracji społecznej w procedurze CPP

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA  Usługi integracji społecznej W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Szczawin Kościelny  uzyskała dotację w wysokości 276 606 PLN, część tej dotacji  przeznacza na realizację niżej określonych usług. 1.  ZAMAWIAJĄCY Wójt Gminy Szczawin Kościelny Jerzy Sochacki (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowany...

O Programie Integracji Społecznej

Dzięki Poakcesyjnemu Programowi Wsparcia Obszarów Wiejskich: co piąta gmina w Polsce otrzyma pieniądze na rozwiązywania ważnych problemów społecznych oraz wsparcie w przygotowywaniu bądź aktualizowaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zintegruje swoje systemy informatyczne, unowocześni sprzęt i uzyska narzędzia do usprawnienia swojej administracji. 7 kwietnia 2006 r. podpisana została umowa pomiędzy Bankiem Światowym a polskim rządem w sprawie pożyczki na fi...

Lista gmin w programie

Województwo Mazowieckie Lp Nazwa gminy Powiat 203 Radzanów białobrzeski 204 Stromiec białobrzeski 205 Wyśmierzyce białobrzeski 206 Ojrzeń ciechanowski 207 Maciejowice garwoliński ...


Fatal error: Cannot redeclare niedowidzacy() (previously declared in /home/szczawin/public_html/actions.php:4) in /home/szczawin/public_html/niedowidzacy.php on line 36