Inwestycje wykonane w Gminie Szczawin Kościelny w 2015 roku

W 2015 roku Gmina Szczawin Kościelny wykonala następujace zadania inwestycyjne: 1. Budowa wodociągu w m. Kaleń- 30251,13 2. Budowa wodociągu w m. Szczawin kościelny ul. Brzozowa - 14 373,07 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczawin Kościelny na ul. Spółdzielczej i Brzozowej - 139 369,63 4. Przebudowa studni Nr 1 znajdującej sie a terenie stacji uzdatniania wody w Suserzu - 29 520,00 5. Przebudowa studni  znajdującej sie a terenie stacji uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym - 46 248,00 6. Modernizacja przepompowni na stacji uzdatniania wody w Pieryszewie - ...