Skład osobowy zarządów OSP - 2017 rok

1. OSP SZCZAWIN KOŚCIELNY

Szmul Zdzisław – Prezes

Kaczmarek Daniel– Naczelnik

Wasiński Marek– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Sarzała Krzysztof - Skarbnik

Jankiewicz Kamil - Gospodarz

 

2. OSP SZCZAWIN BOROWY WIEŚ

Romanowski Marek – Prezes

Siedlecki Mariusz – Naczelnik

Jaros Jacek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Żurawski Andrzej - Skarbnik

Osmolak Ignacy - Gospodarz

 

3. OSP SUSERZ

Kacprzak Mariusz – Prezes

Kuciapski Sylwester – Naczelnik

Tomczak Kamil- Skarbnik

Simiński Stanisław – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Raciniewski Marcin -Gospodarz

 

4. OSP ŁUSZCZANÓW

Wesołowski Rafał – Prezes

Kowalczyk Marcin – Naczelnik

Kosajda Adam- Gospodarz

Ciechomski Bartosz– Skarbnik

Wiliński Tomasz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

5. OSP ADAMÓW

Maślankowski Mariusz – Prezes

Zawadzki Waldemar – Naczelnik

Warabieda Józef – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Lewandowski Andrzej – Skarbnik

Sobański Janusz - Gospodarz

 

6.OSP WOLA TRĘBSKA

Peda Henryk– Prezes

Wiankowski Robert – Naczelnik

Magierski Tomasz – Gospodarz

Magierski Przemysław - Skarbnik

Tarka Łukasz - Przewod. Komisji Rewizyjnej

 

7. OSP HELENÓW SŁUPSKI

Wypych Marek – Prezes

Wypych Krzysztof – Naczelnik

Obszyński Cezary – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Janicki Grzegorz- Skarbnik

Wesołowski Paweł - Gospodarz

 

8.OSP JÓZEFKÓW

Ledzion Krzysztof – Prezes

Domżał Dariusz – Naczelnik

Domżał Radosław – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Milczarski Radosław- Skarbnik

Rojewski Karol - Gospodarz

 

Skład osobowy Zarządu Oddziału Gminnego 2016r.

1. Korycki Zygmunt

2. Kowalczyk Jan

3. Czerwiński Piotr

4.Żurowski Andrzej

5.Wesołowski Rafał

6.Maślankowski Mariusz

7.Kosmowski Emil

8.Wypych Marek

9.Ledzion Tadeusz

10. Gołębiewski Remigiusz

Ochotnicza straż pożarna w gminie Szczawin Kościelny


Zarząd Gminny OSP
Prezes: Zygmunt Korycki
Wice-prezes: Emil Kosmowski
Wice- prezes: Marek Wypych
Sekretarz: Jan Kowalczyk
Skarbnik: Kamil Garsta
Komendant gminny: Sylwester Seweryn


W gminie Szczawin Kościelny działa osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

OSP Szczawin Kościelny jako jedyna jednostka w gminie znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym. Jednostka powstała w 1922 roku  Obecnie OSP Szczawin Kościelny liczy 70 członków. Posiada  dwie drużyny młodzieżowe męską i żenską w sumie 16 osób. Na wyposażaniu jednostki są trzy samochody ratowniczo- gaśnicze: dwa ciężkie i jeden lekki.
 Strona internetowa OSP Szczawin Kościelny

http://www.ospszczawin.republika.pl/index.html

OSP Suserz powstała w 1964 roku. Obecnie liczy 31 członków. Posiada dwie MDP: chłopięcą i dziewczęcą. Każda z nich liczy po 8 druhów. Na wyposażeniu jednostki jest jeden ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy.
 

OSP Szczawin Borowy powstała 12.09.1928 roku. Liczy 25 członków. Jednostka nie posiada samochodu.
 

OSP Helenów Słupski
powstała w 1960 roku. Jednostka liczy 26 członków. Posiada dwie MDP: chłopięcą i dziewczęcą. Każda z nich liczy po 8 druhów. Jednostka posiada jeden ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy.

OSP Józefków powstała 16.11. 1964 roku. Jednostka liczy 17 druhów. Na wyposażeniu jest jeden lekki samochód ratowniczo – gaśniczy.
 
OSP Wola Trębska powstała 06.08. 1967 roku. Jednostka liczy 26 członków. Jednostka posiada  na wyposażeniu jeden ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy.

OSP  Łuszczanów powstała w 1932 roku. Jednostka liczy 29 druhów. Posiada chłopięcą MDP, liczącą 8 druhów. Na wyposażeniu jednostki jest jeden lekki samochód ratownictwa gaśniczego.
 

OSP Adamów powstała 26.03 1967 roku. Obecnie liczy 27 członków. Posiada dwie MDP: chłopięcą i dziewczęcą. Każda z nich liczy po 8 druhów. Na wyposażeniu jednostki jest jeden lekki samochód ratownictwa gaśniczego.