Podsumowanie projektu Aktywne kobiety szczawin.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 30 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca projekt „ Aktywne kobiety szczawin.pl” realizowany przez Gminę Szczawin Kościelny od 15 stycznia do 16 lipca 2010 z działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na konferencji oprócz uczestniczek obecni byli przedstawiciele gminy: Wójt Jerzy Sochacki i Przewodniczący Rady Gminy Roman Wojciechowski oraz przedstawiciele powiatu gostynińskiego: Zofia Korycka, członek Zarządu Powiatu i ...

Prezentacja ogrodów Aktywnych kobiet

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogrody uczestniczek projektu Aktywne kobiety szczawin.pl I miejsce Barbara Stępniak II miejsce Elżbieta Jędrzejewska III miejsce Edyta Wypych Magdalena Porwolik Małgorzata Markiewicz   Wyróżnienie I stopnia Wioletta Ciechomska Elżbieta Gajewska Maria Borucka Jadwiga Makowska Barbara Komoro...

Rozdano nagrody za najpiękniejsze ogrody

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy ogród w projekcie Aktywne kobiety szczawin.pl. Na konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się 30 czerwca kierownik projektu wójt Jerzy Sochacki wręczył nagrody laureatkom. Pierwsze miejsce i miano najpiękniejszego ogrodu Aktywnych kobiet zdobył ogród Barbary Stępniak. Drugie miejsce zajęła Elżbieta Jędrzejewska ze swoim ogrodem. Trzy równorzędne trzecie miejsca należały do: Edyty Wypych, Małgorzaty ...

Ukryte talenty Aktywnych kobiet

Elżbieta Gajewska maluje obrazy. Jej pierwsze dzieło to podwodny świat wymalowany na ścianie w pokoju syna. Wygląda imponująco. Kilka jej prac prezentujemy poniżej:      Maria Borucka dzierga na drutach. Swererki w jej wykonaniu zaskakują prezycją i pomysłowością. Jej prace prezentujemy poniżej: Wioletta Ciechomska szyje firany. Firany przyciągają dopracowane detale. Jej firany prezentujemy poniżej:    Bar...

Zakończyły się szkolenia dla Aktywnych kobiet

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakończyły się szkolenia prowadzone przez Gminę Szczawin Kościelny w ramach projektu Aktywne kobiety Szczawin.pl. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kobiety, które przystąpiły do projektu uczestniczyły w trzech cyklach szkoleń:   •     Szkolenia komputerowe, które rozpoczęły się 16 lutego i trwały do 20 kwietnia. Odbywały się w pracowni komputerow...

Trwają szkolenia dla aktywnych kobiet

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Od 15 stycznia Gmina Szczawin Kościelny rozpoczęła realizację projektu „ Aktywne kobiety szczawin.pl”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem jest: pobudzenie do aktywności na rzecz rozwoju własnego i społeczności lokalnej 15 mieszkanek gminy Szczawin Kościelny. Po szeroko zakrojonej akcji rekrutacyjnej do udziału  w projekci...

Harmonogram szkoleń ICT

Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia z zakresu wykorzystania ICT dla 15 kobiet z Gminy Szczawin Kośćielny uczestniczek projektu " Aktywne kobiety szczawin.pl: Poszerzenie wiedzy dotyczącej korzystania z komputera i Internetu  20 h ( 16. 02, 23.02, 02.03, 09.03, 16.03) Uświadomienie potrzeby kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem  komputera i Internetu 15 h ( 23.03, 30.03, 06.04) Wykorzystanie Internetu w lokalnych działaniach ( 06.04, 13.04, 20.04)...

Rekrutacja do projektu Aktywne kobiety szczawin.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE Od 15 stycznia 2010r.  na terenie Gminy Szczawin Kościelny realizowany jest  Projekt  „ Aktywne kobiety szczawin pl.”  finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL z Priorytetu IX działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne. Celem projektu jest pobudzenie do aktywności na rzecz rozwoju własnego i społeczności lokalnej,przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej, ustawicznej edukacji . ...

Aktywne kobiety szczawin.pl

Projekt Aktywne kobiety szczawin.pl to wsparcie dla 15 kobiet wiejskich, które chcą szkolić się z następujących zagadnień: Szkolenia z zakresu wykorzystania ICT (Korzystanie z komputera i internetu 20h, Kształcenie ustawiczne z wykorzystaniem komputera i internetu 10h,  Komputer i internet w lokalnych działaniach społecznych i edukacyjnych 10h) Szkolenia rozwijające umiejętności  prospołeczne (Trening motywacyjny 10h, Trening autoprezentacji i  komunikacji 10h, Trening asertywności 10h) Szkolenia i konsultacje z zakresu projektowania og...