Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Gostynińskiego

                                                                                          

Załączone pliki:

 1. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu gostynińskiego

Grunty do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne

Szanowni Mieszkańcy,                                                                           

Firma STANDARD POWER DEVELOPMENT SP. Z O.O. I SP. K. poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne. Firma zainteresowana jest dzierżawą gruntów gminnych i prywatnych, oferuje współpracę na atrakcyjnych warunkach. Czynsz dzierżawy wynosi od 8 do 9 tys /ha/rok. Umowa dzierżawy na okres 25 lat.

W załączniku szczegółowe informacje 

 

 

 

Załączone pliki:

 1. Informacja

Wybory Sołeckie

Gminna Spółka Wodna w Szczawinie Kościelnym

Informacja Związku Gmin Regionu Płockiego

Drodzy Mieszkańcy,                                                          

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że odbiór odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy zgłosić do ZGRP telefonicznie pod nr 24 366 03 02, wew. 1 (1), na 14 dni przed terminem zbiórki.

Natomiast meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory. Odpady budowlane i rozbiórkowe niezawierające gruzu - na wniosek pisemny składany do ZGRP na 14 dni przed terminem zbiórki.    

Metodologia badania oraz wyniki badań ankietowych realizowanych w miesiącach styczeń – luty 2019 r na terenie gminy Szczawin Kościelny

Badanie diagnozujące problemy społeczne na terenie gminy Szczawin Kościelny zostało przeprowadzone zgodnie z metodologią ilościową, przy użyciu kwestionariusza ankiety. Koncepcja badania uwzględniła zapewnienie trafności i rzetelności planowanych działań, która polegała na zgromadzeniu informacji od grupy uczniów szkoły podstawowej, oraz dorosłych mieszkańców  z terenu gminy Szczawin Kościelny.

 Głównym celem badania było poznanie opinii oraz postaw względem wybranych problemów społecznych: problemu alkoholowego, narkotykowego, przemocy w rodzinie i szkole, a także oszacowanie skali występowania tych zjawisk w gminie  Szczawin Kościelny.

W celu znalezienia odpowiedzi na główne kwestie problemowe przeprowadzone zostały dwa komplementarne badania. Do badania wybrano dwie grupy, których opinie pozwoliły na wieloaspektowe potraktowanie badanej tematyki, analizę nasilenia oraz dynamiki wybranych problemów: uczniów, dorosłych mieszkańców. Każda grupa respondentów wniosła coś nowego względem badanych zagadnień i pozwoliła na lepszą diagnozę oraz głębsze zrozumienie, czego efektem końcowym jest niniejszy raport z badań. 

Kwestionariusz ankiety użyty w badaniu miał, niezależnie od badanej grupy, podobną konstrukcję. Różnice w kwestionariuszach kierowanych do różnych grup, związane były przede wszystkim z ich specyfiką, która wymagała szeregu spersonalizowanych pytań. Ankieta wypełniana była samodzielnie przez badanych, co odgrywa ważną  rolę w przypadku badania postaw i opinii względem delikatnych i drażliwych kwestii (alkoholizm, przemoc, zażywanie narkotyków). Przed przystąpieniem do ankietowania dzieci i młodzieży, za każdym razem uzyskiwano zgodę dyrekcji szkoły na przeprowadzenie badania w placówce szkolnej, udzielano informacji o całkowitej anonimowości oraz o zasadach wypełniania kwestionariuszy.

Wyniki przedstawione w raporcie mają charakter procentowy, a ewentualne dysproporcje związane są z zaokrągleniem do liczb całkowitych. W ankiecie pojawiły się także pytania wielokrotnego wyboru.

Opracowała:

Inspektor Maria Bogusz

W załączniku przedstawiamy wyniki ankiet

Załączone pliki:

 1. Wyniki ankiet

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny

Załączone pliki:

 1. Zarządzenie

UWAGA termin składania ankiet do 18.03.2019r. - "kto pierwszy ten lepszy"

Drodzy Mieszkańcy,

Wójt Gminy Szczawin Kościelny przypomina, iż termin składania ankiet  na wymianę źródeł ciepła (kotów, pieców, urządzeń grzewczych) oraz budowę instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, w tym instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Szczawin Kościelny upływa w dniu 18.03.2019r.

 

Dzień Kobiet oraz Dzień Sołtysa w Gminie Szczawin Kościelny

11 marca 2019 roku Gmina Szczawin Kościelny wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szczawinie Kościelnym świętowali Dzień Kobiet oraz Dzień Sołtysa. Uroczystość zgromadziła ponad 100 osób w tym radnych, sołtysów, pracowników urzędu i jednostek podległych, osoby aktywnie uczestniczące w życiu społecznym Gminy tj. członkinie Stowarzyszenia Kobiet Gminy Szczawin Kościelny, członkinie Szczawińskiego Klubu Seniora, prezeski nowo utworzonych Kół Gospodyń Wiejskich oraz inne osoby, współpracujące z Gminą.  Specjalnie dla kobiet wystąpił Andrea Lattari wokalista rodem z Sycylii, który zaśpiewał najpiękniejsze włoskie przeboje.

Nie zabrakło również życzeń i kwiatów wręczonych kobietom przez Zbigniewa Filipiaka, sekretarza Gminy, Romana Wojciechowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy oraz kierowników referatów Urzędu Gminy.

Z okazji dnia sołtysa Wójt Barbara Stępniak podziękowała sołtysom za ich pracę społeczną dla mieszkańców tej Gminy. Uhonorowała również trzech sołtysów najdłużej pełniących funkcję i byli to:

Pan Ambroziak Władysław za 55 lat służby sołtysa w sołectwie Kaźmierków- Melerów

Pan Jerzy Kołodziejczyk za 40 lat służby sołtysa w sołectwie Kamieniec

Pan Tadeusz Durka za 32 lata służby sołtysa w sołectwie Łuszczanów.

Z okazji podwójnego święta kobiet i sołtysów odbyło się losowanie podarków ufundowanych przez sponsorów za które bardzo dziękujemy.

Odbył się również pokaz technik makijażu przygotowanych przez Jaga Gortat beauty therapy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz sponsorom.

Lista sponsorów poniżej.

 1. Dubimex. Zakład przetwórstwa mięsa
 2. Głogulska Izabela Salon fryzjersko –kosmetyczny IZA
 3. Jaga Gortat
 4. Medyk. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 5. Pewniak Aleksandra. Sklep z odzieżą Mediolan.
 6. Rozmarynowicz M i M. Przewozy autokarowe
 7. Jan Rykalski
 8. Stępniak Barbara
 9. Wypych Joanna. Dom Weselny Stefanów Suserski
 10. Zof-Kor Dom weselny Maciej Korycki
 11. Żawakol Gąbin

Poniżej fotorelacja ze spotkania 

 

"Jan Sobieski pod Wiedniem"

Interpelacja z dnia 28.02.2019r. i odpowiedź z dnia 12.03.2019r.

Załączone pliki:

 1. Interpelacja
 2. Odpowiedź na interpelację

Przemoc w rodzinie

Szanowni Mieszkańcy,

wszelkie informacje dotycząca pomocy specjalistycznej w zakresie przemocy w rodzinie, oferowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w ramach realizacji programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dostępne są pod numerem telefonu:

24 235 22 92.

11 MARCA DZIEŃ SOŁTYSA

Z okazji Dnia Sołtysa                              

wszystkim Sołtysom Gminy Szczawin Kościelny 

składam najserdeczniejsze życzenia:

zdrowia, wszelkiej pomyślności

oraz samych sukcesów w działalności społecznej.

 

Dziekuję za trud, wysiłek i zaangażowanie, 

które wkładacie Państwo w pracę

na rzecz mieszkańców sołectw. 

                                                                                  Barbara Stępniak

                                                                                                  Wójt Gminy Szczawin Kościelny 

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Załączone pliki:

 1. Wskazówki dla rolników

Dzień Kobiet 2019r.

Ankiety - budowa odnawialnych źródeł energii

Drodzy Mieszkańcy,                                                                                                                      

Wójt Gminy Szczawin Kościelny informuje, iż w dniu 07.03.2019 r. odbyła się prezentacja Fundacji GlobalECO dotycząca dotacji na wymianę źródeł ciepła (kotów, pieców, urządzeń grzewczych) oraz budowę instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, w tym instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Szczawin Kościelny. Zachęcamy Państwa do składania ankiet do Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w godzinach pracy urzędu lub przez załączony link.

Termin składania ankiet upływa w dniu 18.03.2019 r. 

Link do ankiety elektronicznej – http://globaleco.pl/ankieta

W załączniku przedstawiamy Państwu prezentację ze spotkania oraz wzór ankiety

Załączone pliki:

 1. Ankieta
 2. Prezentacja

Zaproszenie na szkolenie "MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI I TRADYCJE KULINARNE - DOBRE PRAKTYKI PSZCZELARSKIE – CZY TYLKO MIÓD?"

Szczawińskie Zapusty

Szanowni Mieszkańcy

We wtorek, ostatniego dnia karnawału Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym zorganizował „Szczawińskie zapusty”. Impreza nawiązywała do dawnych zwyczajów wsi polskiej, kiedy to przebierańcy w barwnych strojach chodzili po domach, śpiewali i odgrywali zabawne scenki. Tak też w tym roku bawiliśmy się w Szczawinie Kościelnym.  Szczawińskie zapusty rozpoczęły się barwnym korowodem ulicami Szczawina Kościelnego, który odwiedził kilka domów. Kolejnym punktem programu był spektakl, również nawiązujący do staropolskich zwyczajów. Międzypokoleniowy spektakl zagrali seniorzy z Szczawińskiego Klubu Seniora, kobiety ze Stowarzyszenia Kobiet Gminy Szczawin Kościelny, dzieci i młodzież z Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny oraz zaproszeni goście. Scenarzystą i reżyserem spektaklu była p. Renata Mosiołek.

Licznie zgromadzona publiczność za dobrą zabawę nagrodziła aktorów i twórców „Szczawińskich zapustów” gromkimi brawami. Po przedstawieniu można było zakosztować jadła oraz zabawić się aż do północy.

„Szczawińskie zapusty” projekt dofinansowano ze środków programu „Seniorzy w akcji” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Fundacji Aktywni Razem ze strony Stowarzyszenia Kobiet Gminy Szczawin Kościelny.

„Chciałam bardzo serdecznie podziękować Wszystkim Państwu za udział w tym jakże barwnym wydarzeniu. Szczególnie dziękuję wszystkim aktorom oraz p. reżyser Renacie. Mosiołek, ponieważ pracować z Państwem to dla mnie wielka przyjemność.

Mam nadzieję, że uda się wprowadzić zapusty na stale do kalendarze naszych imprez. Obecność tak wielu ludzi świadczy o tym, że potrzebujemy sięgać do korzeni po to, aby przekazywać tradycje kolejnym pokoleniom. I my jako Gminny Ośrodek Kultury  w Szczawinie Kościelnym, widząc chęć i zaangażowanie ze strony społeczeństwa chcemy to robić”

Ewa Chodorowska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym

Poniżej link z filmem:

https://youtu.be/2CO4hO9NY4M
https://youtu.be/k2DybK7f4u8

Wyniki badań wody

Drodzy Mieszkańcy,

Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym informuje, że aktualnie cała gmina zaopatrywana jest w wodę z Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Suserzu. 

W załączniku publikujemy wyniki badań wody uzdatnionej spełniającej normy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej doprowadzenie pod względem fizykochemicznym jakości wody w wodociągu publicznym zasilanym ze Stacji Uzdatniania Wody w Suserzu i Szczawinie Kościelnym, gm. Szczawin Kościelny do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Załączone pliki:

 1. Decyzje Sanepidu
 2. Sprawozdania z badań

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

UWAGA Mieszkańcy !!!                                                                                                                                         

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO 

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 5 marca 2019r. poz. 428) o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydłuża pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku do dnia  31 marca 2019 roku   -   wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 r. 

KODY CN BĘDĄ PRZYJĘTE

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. umożliwia zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w przypadku zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.

Zgodnie z art. 1a ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.), zmiany oznaczenia oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, wprowadzającym od dnia 1 stycznia 2012 r. zmiany w kodach CN oleju napędowego, uwzględniając klucz przejścia opracowany przez Eurostat, olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 20 11 do czasu zmiany tego rozporządzenia był oznaczony kodem CN 2710 19 41.

W związku z powyższym od oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 również przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.