Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym


Referat Budżetu i Finansów
Kierownik referatu: Małgorzata Salamandra

ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
Pokój Nr 1
(0-24) 235-13-72 wew.28
(0-24) 235-13-66
ksiegowosc@szczawin.pl

Referat Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik referatu: Aleksandra Lodzińska

ul. Jana Pawła II 3/2
09-550 Szczawin Kościelny
(0-24) 235-13-72 wew.36
(0-24) 235-13-66
dorota@szczawin.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik referatu: Aneta Kujawa

ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
 
Pokój Nr 8
(0-24) 235-13-72 wew.26
(0-24) 235-13-66

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Krzysztof Sarzała

ul. Jana Pawła II 3/1
09-550 Szczawin Kościelny
(0-24) 235-13-72 wew.30
(0-24) 235-13-66

Stanowisko ds. Księgowości Oświatowej
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
 
Pokój Nr 2
(0-24) 235-13-72 wew.31
(0-24) 235-13-66

Stanowisko ds. Księgowości Oświaty - Pełnomocnik ds. Oświaty
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
Pokój Nr 2
(0-24) 235-13-72 wew.31
(0-24) 235-13-66

Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
Pokój Nr 1
(0-24) 235-13-72 wew.29
(0-24) 235-13-66


Stanowisko ds. Wymiaru Podatków i Opłat
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
Pokój Nr 6
(0-24) 235-13-72 wew.35
(0-24) 235-13-66


Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
Pokój Nr 6
(0-24) 235-13-72 wew.35
(0-24) 235-13-66


Kasjer
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
 
Pokój Nr 3
(0-24) 235-13-72 wew.32
(0-24) 235-13-66


Stanowisko ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę
ul. Jana Pawła II 3
09-550 Szczawin Kościelny

(0-24) 235-13-72 wew.36
(0-24) 235-15-17
 
 Stanowisko ds. Gospodarki Terenami Geodezji i Rolnictwa
ul. Jana Pawła II 3
09-550 Szczawin Kościelny

 
(0-24) 235-13-72 wew.36
(0-24) 235-15-17
 

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej Spraw Wojskowych i P. Poż. - Zastępca Kierownika USC
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
 
Pokój Nr 5
(0-24) 235-13-72 wew.34
(0-24) 235-13-66

Stanowisko ds. Organizacyjnych oraz Obsługi Rady Gminy i Jej Organów
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
(0-24) 235-13-72 wew.21
(0-24) 235-13-66
sekretariat@szczawin.pl

Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich, Promocji Gminy i Kontaktów z Mediami

ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
 
Pokój  Nr 1.
(0-24) 235-13-72 wew.29
(0-24) 235-13-66
ewachodorowska@szczawin.pl