OgłoszenieOGŁOSZENIE

Od 3 stycznia 2011r. Gmina Szczawin Kościelny realizuje  projekt:

" Mały odkrywca własnych możliwości"

 adresowane do 24 uczniów  z II i III klas szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie gminy Szczawin Kościelny.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CELEM PROJEKTU JEST ZWIĘKSZENIE UMIEJĘTNOŚCI , POZNANIE NARZĘDZI I SPOSOBÓW DO RADZENIA SOBIE Z PROGRAMEM SZKOLNYM.

Na zajęcia zapraszamy chętne dzieci , które chcą:
- poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie znajomości zasad ortografii i szybkiego zapamiętywania pisowni wyrazów
-nabyć umiejętność płynnego i szybkiego czytania, graficznego notowania oraz samodzielnego przygotowywania notatek
- zwiększyć umiejętność koncentracji i wyćwiczyć umiejętność skutecznego zapamiętywania informacji

Zajęcia w ramach programu będą miały charakter treningu intelektualnego, twórczego myślenia i działania, autoprezentacji.
W program wplecione są eksperymenty, zabawy i konkursy. Programy składają się z 4 modułów tematycznych: „Trenuję ortografię”, „Sprawnie czytam”, „Skutecznie notuję” „Ćwiczę pamięć i koncentrację”.
Udział w zajęciach jest bezpłatny

Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 2 godziny w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym  oraz  w Szkole Podstawowej w Trębkach, rozpoczną się w  marcu i będą trwały z przerwą wakacyjną do  grudnia 2011r.

Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona w dniach :

21  i 22 lutego 2011r. w godz. od 15.00 do 17.00
w Biurze Projektu - pok nr 1 w Urządzie Gminy w Szczawinei Kościelnym, ul. Jana Pawła II 10.

Zainteresowanych rodziców i opiekunów prawnych
zapraszamy do zgłaszania dzieci jako uczestników projektu.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Fatal error: Cannot redeclare niedowidzacy() (previously declared in /home/szczawin/public_html/actions.php:4) in /home/szczawin/public_html/niedowidzacy.php on line 36