Rada Gminy przyjęła Program

Na posiedzeniu w dn. 28 marca 2012 roku Rada Gminy w Szczawinie Kościelnym  jednogłośnie przyjęła  Program Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Gminie Szczawin Kościelny na lata 2012-2015. Poniżej zamieszczamy Uczwałę rady o przyjęciu Programu wraz z załacznikiem. ...

Informacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie projektu dokumentu „Program Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Gminie Szczawin Kościelny na lata 2012-2015”

Ogłoszony termin konsultacji - od dnia 24 lutego 2012 r. do dnia 09 marca 2012 r. Wszelkie sugestie można było przekazywać: osobiście: Urząd Gminy Szczawin Kościelny pok. Nr 1 e-mailem: ewachodorowska@szczawin.pl, pocztą: Urząd Gminy Szczawin Kościelny ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny Nie zgłoszono żadnych propozycji i uwag dotyczących projektu dokumentu. Osoba odpowiedzialna: Ewa Chodorowska - Animator Partycypacji Publicznej tel. 24 235 13 72   ...

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zaproszenie do udziału w konsultacjach „Program Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Gminie Szczawin Kościelny na lata 2012-2015”   Gmina Szczawin Kościelny  serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu dokumentu " Programu Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Gminie Szczawin Kościelny na lata 2012 - 2015". Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 24 lutego 2012 r. do dnia 09 marca 2012 r. Projekt Programu Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Gminie Szczawin Kościelny znajdują się propozycje zagospodarowania...

Spotkania zespołu i grupy d.s. polityki publiczne w Gminie Szczawin Kościelny

W trakcie realizacji projektu "Decydujmy Razem" w Gminie Szczawin Kościelny do tej pory odbyło się 6 spotkań  na których został wypracowany projekt PROGRAMU ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2012-2015. Projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym a następnie trafi na posiedzenie Komisji rady Gminy i w formie Uchwały do przyjęcia na sesje rady Gminy w Szczawinie Kościelnym. ...

O projekcie Decydujmy Razem

Gmina Szczawin Kościelny  jest wśród 79 samorządów z całej Polski , które przystąpiły do realizacji projektu „Decydujmy razem”- największej dotychczas inicjatywy w Polsce poświęconej partycypacji społecznej!   Projekt rozpoczął się w 2010 roku i potrwa 4 lata. Głównym jego celem jest przygotowanie administracji samorządowej do partycypacyjnej współpracy z mieszkańcami. W ramach projektu przedstawiciele samorządów lokalnych, animatorzy partycypacji społecznej wraz z lokalną społeczno...