Cele działania Stowarzyszenie Kobiet Gminy Szczawin Kościelny

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Szczawin Kościelny z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 4 09-550 Szczawin Kościelny e-mail: kobietygminy@wp.pl Stowarzyszenie Kobiet Gminy Szczawin Kościelny  wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego w dn. 25.05.2011 roku.   Celem Stowarzyszenia jest: 1) działanie na rzecz promocji gminy i poprawa jej wizerunku, 2) inspirowanie działań na rzecz rozwoju kultury, propagowanie folkloru. 3) wspomaganie inicjatyw budowania społeczeństwa obywatelskiego, 4) ochrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz popraw...