Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2009r. zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych

Wykaz osób dostępny jest w załaczniku. ...

Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2009r. zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych

Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2009r. zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych. 1 Anioł Mirosław 2 "Pewniak i Sp." s.c. 3 Andrzejczyk Krzysztof 4 Andrzejewska Anna 5 Antoszewski Grzegorz 6 Balcerowski Jacek 7 Bałdyga Bogusława 8 Banach Jacek 9 Banach Sławomir 10 ...

Zasady zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych terenu gminy Szczawin Kościelny

INFORMACJA   o zasadach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych terenu gminy Szczawin Kościelny   Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym działając na podstawie art. 3 ust.2, pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z 2005 r. ze zmianami) informuje, że: na terenie gminy Szczawin Kościelny w ramach prowadzonej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego ...

Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym

W wyniku naboru ogłoszonego w dn. 25. 09 2008 roku na stanowisko ds. księgowości została wybrana pani MAŁGORZTA SALAMANDRA. Kandydatka spełniła wymagania określone w naborze na powyższe stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe mgr ekonomiczne – kierunek finanse i rachunkowość oraz wymagany staż pracy. Kandydatka posiada również biegłą znajomość obsługi komputera, w tym znajomość obsługi programów komputerowych Word, Exel. Zna podstawowe zasady rachunkowości, księgowości budżetowej oraz finansów publicznych, co jest niezbędne do wyko...

Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym

Wójt Gminy Szczawin Kościelny Ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym Wymagania niezbędne: 1. obywatelstwo polskie; 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku; 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych; 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; 5. wykształcenie wyższe ekonomiczne, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe 6. co najmniej 1 ro...